[Jednota tlumočníků a překladatelů]
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek

Nejčtenější články

-  "BUBENÍČI" Na Prádle - překladatelský večer - 5. ledna 2007

čtvrtek 22. února 2007 napsal(a) Petr Kautsky

Popularita : 100 %
Lednový večer byl věnován novému překladu Gogolova Revizora, který Milan Dvořák připravuje pro ostravske divadlo.
Účinkovali Daniela Fischerová, Hana Kofránková, Věra Slunéčková, Libor Dvořák, Bořivoj Navrátil, Přemysl Rut (v roli revizora), Josef Somr, Libor Vacek, Stanislav Zindulka, Mistr překladatel a další..

-  ZÁVĚREČNÁ NA JTP - mezi svátky 2007

sobota 5. ledna 2008 napsal(a) Petr Kautsky

Popularita : 94 %
Na rok přesně po závěrečné 2006 - 27. prosince 2007 - jsme se opět v hojném počtu sešli v prostorách JTP, abychom ve vší vážnosti a serióznosti profesně-eticky poreferovali, prodiskutovali, zhodnotili, analyzovali a vyvodili závěry z pracovního úsilí právě končícího období a stanovili si budovatelské cíle do dalšího roku pětiletky.
Jak vidno z fotodokumentace, diskuse byla hlubokomyslná a přitomní se k ní postavili odpovědně a čelem a žádnému z předložených témat se nevyhýbali.
Ze (...)

-  FOTOGRAFIE Z JERONÝMOVÝCH DNŮ 2006

Z bohatého programu nabízíme fotografie jen z některých jeho částí:
středa 6. prosince 2006 napsal(a) Petr Kautsky

Popularita : 84 %
Jak lépe zvládat časové nároky kladené na překladatele (Roman Čiviš, a-trend) FOTO 1,2,3
Tlumočení pro Neslyšící - Česká komora tlumočníků znakového jazyka (Naďa Dingová a Karel Redlich) FOTO 4,5
WORDFAST, MetaTexis, LangMaster (Milan Čondák) FOTO 6,7
Daniel Gile: O metodách tlumočnického výzkumu a teoretických otázkách procesu tlumočení FOTO 8,9,10,11
Seminář: Tlumočení v Evropské komisi: aktuální stav (Roderick Jones a Ivana Čeňková) FOTO 14,15,16,17,18
nakladatelé prodávají: LEDA, (...)

Nejčtenější články (pokračování)

-  JERONÝMOVY DNY 2007

pondělí 17. března 2008 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 70 %

-  "Noví Bubeníčci" - křest pamětí Fjorodora Šaljapina v překladu Milana Dvořáka (4. ledna 2008)

sobota 5. ledna 2008 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 67 %

-  Jak byste dostávali ToP nejraději?

neděle 2. června 2013 napsal(a) Amalaine Diabova
Popularita : 66 %

Tak zněla anketa k uvažovanému zavedení elektronické verze ToPu na webu.


-  Mluvit v italském Udine česky s vlastními dětmi? Proč ne?

sobota 28. května 2011 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 65 %

-  Zkratky názvů lékařských společností a vědeckých lékařských časopisů

pátek 15. července 2011
Popularita : 63 %

-  Citát měsíce od Silvie Marinovové - apríl 2014

čtvrtek 20. března 2014 napsal(a) Amalaine Diabova
Popularita : 62 %

-  Vícejazyčný slovník lékařských zkratek používaných v lékových studiích

sobota 23. července 2011
Popularita : 60 %

-  ŠKOLENÍ ZÁJEMCŮ O LICENCI Wordfastu

čtvrtek 6. července 2006 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 58 %

-  Dvacáté narozeniny JTP

pondělí 3. května 2010 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 58 %

-  JERONÝMOVY DNY 2007 ještě jednou - tentokrát objektivem Evy Gorgolové

úterý 18. března 2008 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 58 %

-  ZÁVĚREČNÁ NA JTP - mezi svátky 2010

pátek 28. ledna 2011 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 52 %

-  JERONÝMOVY DNY 2016

čtvrtek 27. října 2016 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 51 %

-  Psychohygiena a relaxační techniky pro tlumočníky pro neslyšící - praktická cvičení

pátek 28. října 2011 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 50 %

-  POROTA HODNOTILA VÝSLEDKY 14. ROČNÍKU SOUTĚŽE "SLOVNÍK ROKU"

pondělí 12. února 2007 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 50 %

-  XII. ČESKO-ANGLICKÝ TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ pro tlumočníky a překladatele

pátek 11. března 2011 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 48 %

-  (22) Mari, Roberto: ITALIANO. DIZIONARIO DI BASE DELLA LINGUA ITALIANA.

pondělí 29. července 2013 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 47 %

-  LETNÍ PŘEKLADATELSKÉ POSEZENÍ NA ZAHRADĚ U ŠÁRKY RUBKOVÉ - srpen 2009

středa 12. srpna 2009 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 46 %

-  (20) Ibolari, Suzan – Baum, Marina: HRVATSKO-RUSKI PRIRUČNY RJEČNIK

sobota 27. září 2014 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 46 %

-  Překlad a Třetí říše, Berlín

čtvrtek 2. října 2014 napsal(a) Barbora Stejskalova
Popularita : 46 %

-  Ivana BOZDĚCHOVÁ (FF UK v Praze) – David KACHLÍK (Ústav anatomie 3. LF UK): O anatomickém názvosloví

úterý 24. února 2009 napsal(a) Petr Kautsky
Popularita : 46 %