JTP :: JERONÝMOVY DNY 2016
Vstup pro autory RSS Shrnutí Nové články Mapa stránek
JTP > 3. Akce

JERONÝMOVY DNY 2016

čtvrtek 27. října 2016.
sobota 12. listopadu 2016.

Dvaadvacáté Jeronýmovy dny,
víkend přednášek, besed, workshopů a prezentací,
které Jednota tlumočníků a překladatelů
již tradičně pořádá ve spolupráci
s odborníky v oboru lingvistiky, překladu a tlumočení,
jakož i dalšími zajímavými osobnostmi
a tlumočnickými a překladatelskými organizacemi,
profesními sdruženími a vysokoškolskými pracovišti
Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT
Českou komorou tlumočníků znakového jazyka (ČKTZJ),
Komorou soudních tlumočníků ČR (KST ČR),
Obcí překladatelů (OP),
Ústavem translatologie FF UK v Praze
a Evropskou komisí
proběhly

od středy 9. do soboty 12. listopadu 2016

v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1.

**********************************

NĚKTERÉ Z PŘEDNÁŠEK A PREZENTACÍ, JEŽ NA JERONÝMOVÝCH DNECH ZAZNĚLY,
MŮŽETE NAJÍT ZDE.

**********************************

SNÍMKY Z LETOŠNÍCH JERONÝMOVÝCH DNŮ
JSOU VYVĚŠENY V NAŠÍ FOTOGALERII ZDE.

========================================

9.11. středa Překladatelské zákulisí (Obec překladatelů)
od 18.00 Dům čtení, Ruská 192, Praha 10

**********************************

11. 11. pátek od 13.30 hod. (č. 16) téma “Překlad a technologie”

**********************************

-  blok DGT ve spolupráci s ÚTRL FF UK v rámci projektu
Překlady a Evropa (Translating Europe),
částečně na téma Překladatelské technologie a nástroje,
v návaznosti na téma dvoudenní říjnové bruselské konference DGT
Translating Europe Forum.

Moderuje: Vítězslav Zemánek (pražská kancelář DGT)

-  Zahájení a úvodní slovo:
Amalaine Diabová, předsedkyně JTP
Otto Pacholík, vedoucí českých překladatelů v Evropské komisi (DGT)

-  Překlady a jak na to
Chris Durban (překladatelka a autorka publikací o překladu a tlumočení)
Nová příručka pro zadavatele překladu. Jak ji co nejefektivněji využít pro osvětu zákazniků a vlastní marketing.

-  Aktuální trendy v překladatelských technologiích
PhDr. et Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D. (vyučující na ÚTRL FF UK, garant oboru překladatelství a tlumočnictví – němčina)
Shrnutí informací z konference Translating Europe Forum, která se konala koncem října v Bruselu a byla zaměřena na technologie v překladu * Nejnovější technologie využívající strojový překlad, například nová zařízení umožňující automatické tlumočení * Jaké jsou vyhlídky pro překladatele?

-  přestávka na kávu, občerstvení

-  Nové možnosti automatizace překladu
Prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (výpočetní lingvista, zástupce ředitele Ústavu formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a člen Výzkumné rady Technologické Agentury ČR).
Strojový překlad je v hledáčku vědců i potenciálních uživatelů po mnoho desetiletí. Předpovědi o tom, že v krátké době bude k dispozici vysoce kvalitní automatický překlad, jsou staré stejně jako úsilí výzkumníků, avšak dosud se nenaplnily. Kvalita automatického překladu nicméně stále stoupá. V přednášce ukážeme nejnovější technologie a také aplikace, ve kterých již dnes je automatický překlad využitelný.

-  Slovo a jazyk v interkulturním prostředí
Dušan Kučera, Ph.D., MBA (hlavní koordinátor programu exekutivního vzdělávání, lektor, odb. asistent pro Podnikatelskou etiku a předseda etické komise Vysoké školy ekonomické v Praze)
Role “slova” (Davar-Logos-Verbum-Slovo), jeho význam a symbolika pro porozumění kultur a komunikaci. Současná relativizace slov, povrchnost, přemíra slov, zneužívaní slov a dalekosáhlé důsledky přístupu. Aktuální příklad česko-německých vztahů.

-  13.00-17.00 [přízemí, vchod C] Knižní second-hand neboli Book-sekáč

*************************

12. 11. sobota

**************************

-  10.00-11.45 [010] Program Komory soudních tlumočníků ČR
Eva Gorgolová a další členové představenstva
Návrh nového zákona o soudních tlumočnících a překladatelích, jeho připomínkování a další aktuality.

-  10.00-10.45 [16] Představení Service Packu 9 pro Transit NXT
Tomáš Červený (STAR CZECH)
Varianty překladu zdrojového jazyka a práce s nimi, nové informace ve stavovém řádku, nové podporované formáty, vylepšená práce s terminologií a další novinky přicházející se Service Packem 9

-  10.00-11.45 [201] Jazykové korpusy a jejich využití pro překladatele: novinky 2016
Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (ředitel Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK v Praze, spolupracovník Ústavu Českého národního korpusu)
Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D. (překladatelka, Lingvistická sekce Českého národního korpusu)
Cíl semináře je dvojí:
a) seznámit účastníky s nástroji a novinkami, které dnes nabízí portál www.korpus.cz.
Databáze Českého národního korpusu disponuje mnoha rozsáhlými jedno- i vícejazyčnými korpusy, jež jsou zdarma přístupné všem zájemcům přes neustále aktualizované rozhraní KonText. KonText má spoustu užitečných funkcí, které umožňují vyhledat požadované slovo, frázi či slovní druh, srovnat si kontext použití nebo častá slovní spojení nebo zobrazit překlad textu (v paralelním korpusu InterCorp). Od roku 2016 je uživatelům k dispozici také online nástroj Treq na rychlé vyhledání autentických překladových ekvivalentů (z češtiny i do češtiny), který může být zvláště pro překladatele cennou inspirací a praktickým pomocníkem.
b) seznámit účastníky s tzv. značkováním korpusů, tj. s tím, jak se textům shromážděným v korpusech přiřazují lingvistické informace: morfologické (včetně lemmatizace) a syntaktické. V korpusech se díky tomu dají vyhledávat nejen samy slovní tvary, ale i jejich morfologické, syntaktické, případně další vlastnosti, navíc ve slovosledných konfiguracích.
(S podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR)

-  10.00-10.45 [254] Proces zajištění kvality překladu. Praxe v SOPHIA jazykové služby s.r.o.
Ing. Jan Bauer, jednatel, SOPHIA, jazykové služby s.r.o. České Budějovice
Identifikace kritických míst procesu zpracování překladu z hlediska zajištění požadované kvality. Spolupráce překladatele a firmy SOPHIA jako součást tohoto procesu. Diskuse s posluchači.

-  11.00-12.00 [16] Nástroje nové generace pro extrakci terminologie
Ondřej Matuška (Sales and Marketing Manager, SketchEngine Brighton, UK | Brno, CZ, hlavní vyvojář /světově/ známého systému /české provenience/ na správu terminologie)
www.sketchengine.co.uk
Postupy, kde převažujícím kritériem pro rozpoznání termínu je počet výskytů, neposkytují uspokojivé výsledky ani v případě, že jsou doplněny o možnost vyloučit některá slova či zakázat jejich výskyt na určité pozici v termínu. Naopak moderní nástroje dokáží při extrakci terminologie využívat i lingvistické parametry, jako jsou slovní druhy, a pro dokonalé určení, zda je slovo termínem, porovnají jeho použití v odborném a obecném textu. Výsledkem je pak seznam možných termínů bez nežádoucích slovních spojení. Přednáška ukazuje využití této technologie pro extrakci terminologie v nástroji Sketch Engine.
Všichni účastníci získají 3měsíční přístup zdarma, po tuto dobu budou moci extrahovat terminologii bez omezení. Po přednášce bude O. Matuška k dispozici účastníkům v místnosti č. 153, kde budou moci aktivovat svůj přístup a vyzkoušet si nástroj s jazykem, který překládají.

-  11.00-12.45 [254] Bible bez hranic - překlad 90 biblických textů do českého znakového jazyka
ThLic. Adam Mackerle, Th.D. (proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Teologické fakulty Jihočeské univerzity) a kol.
Překlady biblických textů do českého znakového jazyka. Jaké je jejich místo v rámci českých biblických překladů 20. a 21. století? Jakou povahu mají přeložené texty a jaké jsou jejich hlavní charakteristiky? Během prezentace představíme průběh překladů, obtížná místa v procesu tohoto typu překladu a výstup překladatelské činnosti. Stručně ukážeme výsledky práce zahraničních projektů podobného či stejného charakteru a projektů realizovaných v českém prostředí. Zazní i informace o potřebě tohoto překladu do českého znakového jazyka a o jeho významu pro komunitu Neslyšících.

-  12.00-12.45 [010] Slovniky.lingea.cz. Představení nové služby on-line portálu.
David Jón
Portál umožní využívat veškeré elektronické slovníky Lingea a další produkty. Uživatelé si mohou volit konkrétní jazykovou kombinaci, velikost a oborovost slovníků dle svých potřeb a délky využívání. K on-line portálu bude možné přistupovat i prostřednictvím mobilních zařízení.

-  12.00-12.45 [201] Jak na dlužníky?
Richard Tůma, inkasní pracovník
De Vries Justitia, s.r.o (Evropská leasingová s.r.o.)
(www.de-vries-justitia.com/cs)

-  13.00-14.45 [16] Co je stres, jeho teorie.
Doc. Jan Kožnar, PhD.
Chronický stres a jeho opak - duševní zdraví a spokojenost. Zvládání zátěže a metody na umenšování stresové reakce. Existuje prevence stresové reakce?

-  13.00-13.45 [254] Statistika překladu
Jiří Vedral (překladatel, lexikograf a nakladatel)
Jeden z hlavních evergreenů boje překladatelů se zadavateli překladů kromě ceny je i statistika objemu překladu. Ukázka několika způsobů počítání objemu textu podle různých kritérií a přístupů na příkladech z praxe. Jaké mají výhody a nevýhody a kdy je použít a kdy ne. Jak různé programy dojdou k různým výsledkům.
Se soutěží o ceny.

-  14.00-15.45 [010 ] Tlumočník s humanitárním posláním – Rapid Response Module.
Barbara Delahayes (FTI, Université de Genève)
Projekt InZone (http://inzone.unige.ch) určený pro tlumočníky, kteří působí ve složitých humanitarních situacích (zóny konfliktu, uprchlické tábory, azylové řízení atd). V anglictině - simultanní tlumočení do češtiny.

-  14.00-14.45 [201] Karel IV. a Praha
Mgr. Jana Konvičná (Archiv hl. m. Prahy)
Vztah panovníka a města na základě pramenů uložených v Archivu hlavního města Prahy.

-  14.00-14.45 [254] Moderní způsob elektronické komunikace
Jiří Vedral (překladatel, lexikograf a nakladatel)
Před několika lety byl v rámci elektronizace státní správy zaveden systém datových schránek. Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto systému, který už nyní musí všichni zapsaní v Obchodním rejstříku používat a brzy budou nuceni používat i OSVČ? V čem se liší od systému papírového a e-mailového? Jaké má přínosy pro překladatele a tlumočníky?

-  15.00-16.45 [16] Redaktor a překladatel: proti, nebo spolu?
Petr Matoušek (překladatel, publicista, redaktor)

-  15.00-15.45 [201] Překladům čest a rukám pokoj aneb diktovací software v překladatelské praxi
Ing. Martin Janda, CSc.
Programy, které píší, co jim diktujeme, šetří překladatelům a jiným "psavcům" práci už hezkých pár let, doposud ale jen v angličtině a jiných velkých jazycích. Na trhu jsou však už ale první cenově dostupné a prakticky použitelné vlaštovky, které umí psát česky. Podělíme se s vámi o zkušenosti z prvního roku jejich použití při překladech.

-  15.00-15.45 [254] Nová mezinárodní norma ISO 17100
Ing. Petr Koten (Česká společnost pro jakost)
PhDr. Věra Vlková, CSc. (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)

-  16.00-18.00 [201] Jak dostat z jazykových technologií maximum
Miroslav Pošta (překladatel, nakladatel a pedagog)
V Tradosu pracuje mnoho překladatelů, ale ne každý ho používá naplno. Jak připravit Trados na práci pro EU? Paměti DGT, IATE, AutoSuggest. – Opravdu nástroje CAT nejsou pro literární překladatele? – Jak můžou s překladovou pamětí pracovat ti, kteří CAT nemají? – Jak překladateli pomáhají korpusy? (ČNK i vlastnoručně vyrobené korpusy) – Můžeme se těšit na slovníky nové generace?

-  16.00-18.00 [010] Nekonference na oblíbená témata aneb Sazby, marketing a kočky v akváriu.
Ing. Martin Janda, Csc. (tlumočník a překladatel)
Debata o tématech, která jste si (mnozí) odhlasovali, v mod(er)ním formátu "nekonference". Ptáte se, co to je a proč zrovna v akváriu? To se dozvíte na místě :)

-  16.00-17.00 [254] Big Data in Translation: How it will shape and influence the industry.
Konstantin Dranch (host Asociace českých překladatelských agentur)
Cloud translation platforms bring in the ability to benchmark statistics across a vast user base. Quality, productivity and memory leverage can finally be transparent. What does it mean for you?
Konstantin Dranch is an observer and researcher of translation markets. In the CIS region he runs translationrating.ru website that identifies and ranks leading LSPs, and was one of the creators of two national conferences: Translation Forum Russia and the Ukrainian Translation Industry Conference. Since 2014, Konstantin has worked at Memsource, the company behind a leading translation platform.

Prodej, prezentace, konzultace:
-  [15] STAR CZECH – programy TRANSIT
-  [151]Newton Dictate, SOPHIA
-  [152]LINGEA - slovníky tištěné i elektronické
-  [153]SketchEngine - nástroje pro extrakci terminologie (až od 13.00!)
-  [přízemí, vchod D] Slovníky a glosáře Jiřího Vedrala, časopis PLAV, LEKVÁRIKY Miry Hudákové,
Spolek Lungta:
Všechny milovníky knih a především knih o Tibetu rádi uvidíme na Jeronýmových dnech. Srdečně Vás zveme na náš informační a prodejní stánek, kde budeme prezentovat vzdělávací videa Khan Academy přeložená do tibetštiny, rozdávat letáky s aktuálním tibetským zpravodajstvím a prodávat zboží z Tibetského obchůdku. Můžete se těšit i na osobní setkání s Tenzinem Jigmem, který Vás seznámí se složitými zákoutími překladů videí do tibetštiny.

-  9.30-18.00 [přízemí, vchod C]Knižní second-hand neboli Book-sekáč

-  Bohatý výběr občerstvení a obědů v restauraci K-centra

VSTUP ZDARMA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

****************************************

Program loňských Jeronýmových dnů najdete ZDE.